DSCF4076

De fleste andre steder hedder det en grundejerforening, men her hedder det altså Lodsejerforeningen. Meningen er vist den samme...
Det skal nævnes, at der også findes en Vejfond, idet selve vejen fra Præstevangsvej til og med Præstehaven 80 er en privat fællesvej ejet af husene i Lodsejerforeningen. Al vedligehold, snerydning mv. og senest fartdæmpende foranstaltninger påhviler således husenes ejere. Vejfonden bestyres og administreres af Lodsejerforeningen.
Resten af vejen Præstehaven er en privat fællesvej ejet af husene nr. 1 - 49.

Bestyrelsen
består af 4 personer: En formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere er der én suppleant.
Alle skal være (med-)ejere af et af de 29 huse i foreningen. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen således at to er på valg det ene år og to det efterfølgende år.
Den nuværende bestyrelse består af:

Morten, nr. 76 - formand, valgt nov. 2016

Terese, nr. 55 - bstyrelsesmedlem, valgt juni. 2020
Peter, nr. 80 - bestyrelsesmedlem, sekretær, valgt nov. 2016
Steiner, nr. 70 - bestyrelsesmedlem, kasserer, valgt  dec. 2015
Jannik, nr. 69 og Torsten nr. 54 - 1 og 2 -suppleant, valgt juni. 2020
Endvidere vælger generalforsamlingen hvert år en revisor. Dette er p.t. Esben nr.60

Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned.

 

Kontingentet
til Lodsejerforeningen og Vejfonden fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
De aktuelle satser vedtaget i november 2012 (pr. husstand/år) er:

Lodsejerforening
kr. 1.250,-

Vejfond
kr. 250,-

Dokumenter

Deklarationen af 10. december 1948 - Denne deklaration er tinglyst på alle huse i Præstehaven 50 - 80 og regulerer en lang række forhold vedr. husene. Den bestemmer også, at medlemsskab af lodsejerforeningen er obligatorisk.

Love for Lodsejerforeningen - Heri fastlægges reglerne for foreningen: Generalforsamlinger, bestyrelse mv.